IWP Logo MFT Logo

INDUSTRIAL WATER PARTNERS


to przedstawiciel na Polskę firmy MFT Gmbh specjalizujący się w realizacji złożonych projektów z zakresu uzdatniania wody pitnej, wody procesowej, wody chłodzącej, recyklinu wody, oczyszczania ścieków, odzysk wody przemysłowej, galwanotechnika i odsalanie.
Jesteśmy dostawcą sprawdzonej technologii.
MFT – to skrót Membrane Filtration Technology GmbH – to średniej wielkości firma, która zajmuje się od 20 lat, głównie eksploatacją i serwisem instalacji membranowych w świeżej, pitnej i ściekowej wodzie.

CO OFERUJEMY


Projektujemy i produkujemy dla szerokiej gamy aplikacji:
 • Systemy mikrofiltracji
 • Systemy ultrafiltracji
 • Systemy nanofiltracji
 • Systemy odwróconej osmozy

CZYSTA WODA I WODA PITNA


Technologia membranowa jest przyjaznym dla środowiska sposobem uzdatniania wody. W tym celu dostępna jest szeroka gama typów membran o różnych waściwościach. Rozróżniamy odwróconą osmozę, nanofiltrację, ultrafiltrację i mikrofiltrację. Obsługujemy wszystkie te technologie.

MEMBRANY
W systemach MFT GmBH stosuje się wysokowydajne membrany, które oprócz dużego strumienia mają określoną retencję i dobrą trwałość oraz łatwość czyszczenia.

SYSTEMY
Dostarczamy standardowe systemy w wersjach mobilnych, ściennych, stojących i kontenerowych. Koncentrujemy się na indywidualnym projekcie zgodnie z wymaganiami klienta. W zależności od wymagań czystej wody (permeatu) wytwarzane są jednostopniowe i / lub wielostopniowe systemy membranowe.

 • Odwrócona osmoza jako rozwiązanie przyjazne dla środowiska
 • Czysta woda dostępna w prawie każdej jakości
 • Modułowy i skalowalny od kilku litrów na godzinę do ponad 1000 m3 / h
 • Dostępne jako ściana, stojak lub system pojemników
 • Poziomy ciśnienia dostosowane do wydajności permeatu
 • Jedno- lub wielostopniowy system membranowy
 • Ciągła kontrola jakości
water recycle

ŚCIEKI I ODZYSK WODY


to przedstawiciel na Polskę firmy MFT Gmbh specjalizujący się w realizacji złożonych projektów z zakresu uzdatniania wody pitnej, wody procesowej, wody chłodzącej, recyklinu wody, oczyszczania ścieków, odzysk wody przemysłowej, galwanotechnika i odsalanie.
Jesteśmy dostawcą sprawdzonej technologii.
MFT – to skrót Membrane Filtration Technology GmbH – to średniej wielkości firma, która zajmuje się od 20 lat, głównie eksploatacją i serwisem instalacji membranowych w świeżej, pitnej i ściekowej wodzie.

ODSALANIE WODY MORSKIEJ I SŁONAWEJ


Światowe zasoby wodne to 98% zasobów wód słonej wody. Niedobór wody pitnej, spowodował, że stworzono technologię do jej odzysku czyli odsalanie wody.

MFT G mbH ma wieloletnie doświadczenie w technicznym rozwiązaniu elementarnego problemu odsalania wody morskiej i odsalania wody słonej. Jest to jedna z podstawowych kompetencji MFT GmbH i oferuje samodzielnie opracowany kompletny system. Cechą szczególną jest odzysk energii, który drastycznie zmniejsza wymagane zużycie energii.

W przypadku średnich i dużych systemów, systemy modułowe są idealne, które można dostosować do odpowiedniego profilu wymagań.

 • Własny system odzyskiwania energii (odsalanie słoneczne) dla małych zakładów
 • Wielkość zakładów, od 120 l / h do ponad 1000 m3 / h
 • Modułowy, rozszerzalny z etapami wstępnego filtrowania i czyszczenia
 • Możliwe działanie dzięki energii słonecznej i / lub wiatrowej
 • Wysoka koncentracja dzięki własnej technologii modułowej
 • Skalowalna wydajność permeatu do ZLD (Zero Liquid Discharge)
salt
helmet

WODA PRZEMYSŁOWA, ŚCIEKI, RECYKLING


Nasze technologie membranowe mają zastosowanie w różnych branżach, jak: przemysł skrobiowy, przemysł spożywczy,przemysł piwowarski, przemysł napojowy, przemysł informatyczny, energetyka i ciepłownictwo, gazownictwo, przemysł paliwowy i wielu innych.

Odwrócona osmoza, nanofiltracja, ultrafiltracja, mikrofiltracja są typowymi membranowymi technologiami uzdatniania wody i recyklingu ścieków w wielu gałęziach przemysłu.

Różne komponenty w doskonałej interakcji
 • Automatyczna i nie wymagająca konserwacji technologia systemowa
 • Krótki okres spłaty
 • Wysokie poziomy recyklingu osiągalne z 80% -90%
 • Specjalistyczne membrany dostosowane do indywidualnej jakości wody
 • Wysokie bezpieczeństwo operacyjne dzięki ciągłemu (zdalnemu) monitorowaniu

NASZA USŁUGA


Każdy przypadek naszych Klientów traktujemy jako wyjątkowy, każda woda surowa ma inny skład i zapotrzebowanie na wodę jest zawsze inne.
Dlatego nie proponujemy standardowych rozwiązań ale projektujemy i tworzymy rozwiązania dostosowane do potrzeb zrównoważonego działania w ścisłej współpracy z naszymi klientami.

 • Indywidualne porady
 • Studia wykonalności
 • Pilotowanie
 • Finansowanie
 • Opisy procesów
 • Zarządzanie działaniem i wsparcie


DANE KONTAKTOWE

tel. +48 600 890 133
mail: marcin.klosowski@greenwatersolutions.pl

Postępu 15, Adgar Plaza 7th floor
02-676 Warszawa

logo m